onsdag 14. februar 2018

Kommunestyret Sula Kommune 14.02.2018

...Eg kom akkurat heim frå Kommunestyremøtet som var/er no i kveld. Ville vere der under spørsmålsrunda då det gjekk rykte om spørsmål ang kloakken skulle kome.

Starta med at Jan Magnar Sandvik stilte spørsmål på vegne av Miljøpartiet v/Håvard Lien.
Først var det spurd om kva reinsekrav Sula jobba med å få på dette anlegget då det kunne høyres ut til at Ålesund Kommune vil søke om primærreinsing og kva tenke Sula om det?
Fikk til svar at Sula jobba mot dei reinsekrava som dei har vedteke i sak 107/16(?) alternativ C - sekundærreinsing.
Det vanskelige her er at dei surra saman Kvasneset og Sunde slik at vi på ein måte skal miste tråden i det dei helde på med. Dei gløyme at skal dei gå for anlegg på Sunde så må dei gå gjennom vedtaket på nytt pga at vi har levert inn underskrifter på det og at vedataket er tatt på feil grunnlag!

Så kjem spørsmål om kvifor dei landa på Kvasneset?
Her svara ordføraren ein del svada og kjem med smålige svar om korleis dei har vurdert det...vart heilt satt ut og klare ikkje heilt gjengi det han mumla.

Som tredje punkt ville dei høyre om utgreiingane om straumningane i fjorden. 
Til svar kjem dei med at dei vil sjekke det sommaren 2018 etter eit eventuelt vedtak vert fatta!!
Ubegripelig og straumningsforhalda bør sjekkast over tid så kan ikkje forstå korleis dei kan gjere dette etter eit vedtak.

Så spør dei om kva som vil skje om dei ser at resipienten ikkje er så god som dei går ut ifrå no?
Dei  vil tilpasse renseprosessen om dei ser at resipienten er dårlegare enn først antatt.
Eg synes det er lavmål berre å uttale det for då snakka vi om store kostnader og vil tru det er heilt klart billigare å legge nåkken ekstra lengde med røyr til ope hav istadenfor ekstra reinsing, og påføre fjorden dette.

Sist ville dei høyre kva reaksjonar som vil kome frå Fylkesmannen.
Ved manglande framdrift er det snakk om sanksjonar, men kva sanksjonar veit dei ikkje, men det er snakk om kroner og det kan bli dyrt. Det skulle vore ferdig i 2015.
Men, her kan eg heller ikkje sjå det store problemet for det skjer noko og det er ikkje meininga å bruke det som ei sovepute, men kome fram til det aller beste alternativet! Når vi snakka om når tid det skulle vere på plass burde det vel vere allereie i 1995 vil eg tru!!

Elles kunne ordføraren tilføye at dei skal prøve å samle inn til nytt informasjonsmøte før kommunestyremøtet 22.03.21018 - der vil dei ta med ekspertise som kan svare på spørsmål.

Jan Magnar fulgte opp med eit spørsmål der han påpeika at det kanskje burde vere utredningar FØR avgjerelsar?
- Det foregår analyser også har dei rapporten til Jarle Molvær...Straumningane går x grader og dermed rett ut mot havet var den siste opplysninga om straumane ordføraren kunne kome med - ja eg lure på om det er flyfoto som har gitt han det eller om han har vore nede å svømt under vannflata?
JMS ville høyre om det dei pr i dag veit om målingar blir skriftleg lagt til i saka?
Det fekk han eit ja på...

Sulalista ved Olav Hoff kom også med spørsmål og noko var kanskje litt det han hadde fått svar på.
Men han har spørsmål til dette då det klart har kome skepsis ang å bygge anlegget på Kvasneset og dei store utsleppa til Storfjorden. Det er klart at det er spørsmål som ikkje er ferdig utreda.
Er dette miljømessig forsvarleg?
Er det alternativ til desse planane?
Kva med det tidligare anlegget på Molvær? Er dette vurdert - få røyr tilstrekkelig langt vest forbi Eltrane og ut mot ope hav?
Kan det ikkje vere fornuftig å legge dette til den staden som det er knytt flest personar til?
Olav Hoff kjem med så mange gode spørsmål som dei skulle gått grundig gjennom og vurdert så ser dei fort at han er på rett veg.
No snakka eg ikkje om at vi skal utbygge og forbetre det anlegget som ligg på Molvær for det kan sjølvsagt verte ei belastning for dei rundt så eg vil at dei utreda ut forbi Sandvika der det ikkje bur folk!!
Eg meina at spørsmåla her absolutt må gåast gjennom og vurderast på den beste måte!

Til svar kunne ordføraren kome med at straumningane er kartlagt av Statens Vegvesen - Moledata og rapport skal foreligge.
Om dei skal gå saman med Ålesund om eit fellesanlegg på Kvasneset så skal det kome fleire målingar, Sintef skal stå for dette.
Avløpsvatn skal ikkje nå strender eller vannoverflata...Då spør eg korleis dei kan sei dette når fagfolk har uttalt at dei pumpa ut vatnet på botnen så vil det stige til overflata når det får same temperatur som sjøvatnet?
Om anlegget på Molvær kan vere forsvarleg hadde han litt  sei om.
I 2012 var det å ta stilling til to anlegg eit på Sunde og eit på Molvær, men etter vedtaket fann administrasjonen ut at eit anlegg for heile Sula skulle vere tilstrekkelig for Sula Kommune. Kvifor dei gjekk for Sunde og ikkje Molvær var fordi Borgundfjorden var ein dårligare resipient.
Samtidig er det dumt å legge beslag på eit sentrumsnært område som kan nyttast til andre foremål.
Her haldt eg på å svelge tunga mi!! Eg måtte bruke all kraft og indre styrke for å klare å halde kjeft!! Men stille rista eg på hovudet og lurte på kva tanka dei kan ha og om at det ikkje er mulig med litt sunn fornuft!?
Det gjer meg så provosert at dei som står for det meste av dritten villig ønska å øydelegge fjorden istadefor å få dette ut til ope hav! Kvifor skal eit fåtal av innbyggjerane bli råka av dritten frå så mange? Det er greit så lenge det ikkje er i Langevåg?
Det må vel kunne tenke at ein bruka anlegget som står i dag som ein pumpestasjon for å få kloakken vidare ut mot eit større anlegg vest for Sandvika utanfor bebyggelse? 
Om det ikkje blir vedtak på eit samarbeid med Ålesund MÅ Sula gjennom nytt vedtak ang eit eige anlegg både med tanke på underskriftene men faktisk mest på eit vedtak som ikkje er slik det ført var sagt!!
Gale å legge beslag på eit område i Langevåg, men kva med å ta heile indrefileen av øya!?? Ikkje minst øydelegge fjorden for å folk i Langevåg skal bli skåna for å få "bakdelar" i nærområdet!? Eg blir provosert om det er slik ei kommune drivast på!!...

Beklaga litt rotete og alt for "engasjert" innlegg, men det her frustrera meg meir enn nokon mulig kan ane...Eg lure på korleis folk i det heile tatt kan stemme for dette, det er logisk tankegang at dette må ut mot havet og ikkje minst pumpe mest mulig av dritten kortast veg. Vi klare aldri å reinse 70% om kammaren til fru Norman skal pumpast frå Sandvika og inn på Kvasneset!!...
No må vi opne augene før katastrofa vert vedtatt!! Ver så snill som folkevald og politikar det er no du må bruke hovudet ditt!!
Ha ein engasjerande kveld!!
Klem -Anja-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kullet er godkjent...

...kom tikkande inn på e-post ikkje lenge etter vi var komen heim etter tur til veterinæren. Etter helsetest, vaksinasjon og ID-merking vart...