søndag 4. mars 2018

Plasthall med dritt!??

Korleis kan eit samla kommunestyre gå inn for noko slikt utan å lufte det for naboar, utan ein liten tanke på kva område ein øydelegge med noko slikt??
Dette er lesarinnlegget eg hadde i Sulaposten 01.03.2018...
På marka rett bak Timmen vil dei plassere ein diger plasthall med dritt!!...

Det som gjer meg mest forbanna i denne saka er at Sula Kommune i si tid «trua» min bestefar med å ta området om han ikkje solgte området til kommuna for ein slikk og ingen ting for at dei skulle nytte det til skule. Etter at faren min har stelt området i over 20 år for at det ikkje skal gro att og vi skal få behanlde utsikta så kjem altså kommuna å skal plassere ein hall med dritt framføre oss!?
Eg kan ikkje skjøne denne framferda og korsen dei kan drite på oss som innbyggjera her i kommuna!! Hadde det ikkje vore for at vi bur i eit eventyrleg landskap hadde eg flytta langt vekk herifrå, men det blir vel ein realitet om dei gjennomføre planane om å forsøple og øydelegge fjorden, ja då er det ikkje meir som kan halde oss til denne perla av ein stad.
Det er fullstendig galskap det som blir gjort!!

Eg har sendt spørsmål om korleis ståa ang plasthallen er men eg får ikkje svar på mine spørsmål som er sendt inn, ja eg har fått snakka med teknisk sjef, men kvar gang eg spør om eit utfordrane spørsmål som han har problem med å gi eit skikkelig og korrekt svar på så får eg ei litt høg stemme tilbake «høyre du ikkje kva eg sei» joda eg høyre men det er fortsatt ikkje eit svar.

Det har vore ein del kommunikasjon med politikerane også på møter og facebook, og det som eg synes er betenkelig er at kven skal avgjere om spørsmål er seriøst nok for å svar på!? Det provosera meg litt at nokon skal stå framføre oss å dele linja på kva dei meine er seriøst eller ikkje, for det her er snakk om livet til oss alle ved fjorden og ikkje minst livskvaliteten til oss som skal få ein telthall med dritt i hagen. Det er ikkje få ulemper med ein slik hall ikkje berre utsikta, men lukt, gassproblematikk og støy, kva med rotter??  Å kor lenge den i tillegg skal stå er uvisst for det blir lengre for kvar gang vi snakka om den…

Men det som også bekymra meg er at de kan velje ei så enkel, ulogisk, rask, sjuk og uklok beslutning om å berre plassere noko slikt tett oppi husa våre på kommunal grunn.

Spørsmål har eg også sendt per brev til Fylkesmannen, og håpa snart på svar frå han.
Heldigvis fikk min far og mann snakke med teknisk ang ei betre plassering der de kan legge hallen inni skogen skjerma for folk og gjennomgangstraffikk, og det vil heller ikkje ta utsikta til folk…så kjem det motstand frå Krf pga kostnader med veg!? No er det på tide at de som er verna for all negative ting rundt dåkke at de kan prøve å sjå korleis dette kan bli for oss. 

Kvifor ikkje ta ein prat og diskutere dette med fylkesmannen?? 
De veit ikkje kva som vil skje om de ikkje gjer noko midlertidig, ja det er ikkje sikkert det vil få konsekvenser fordi fylkesmannen vil at det skjer noko, men om de vise til at det virkelig jobba med saken så kan det vere mulig å spare seg alle utgifter og fortsette arbeidet med den parmanente løysinga. Nytte dei pengane til utredningar for å kome fram til ei betre løysing enn der de er i dag.


Det er skuffade å vere innbyggjar i ei kommune som tek så lite omsyn til folket som bur her! Gang på gang har eg vore vitne til overgrep begådd av kommuna og lure på når tid det skal ta slut!!? Einaste positive med alt tragiske som skjer er at eg bli «inspirert» av det…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk, for ei super kurshelg!!

Takk, tusen takk til dåkke alle for ei super kurshelg!! 🤩  Eg har kost meg meg huset fult i flotte «hundefolk» og ikkje minst fått lov å se...