onsdag 29. april 2020

Hund = helse, kultur, idrett og frivilligheit..!!

...Hund er så utruleg viktig på mange område i samfunnet vårt der under alle former for tjenestehund, som idrett og kultur, men ikkje minst også i den fysiske og psykiske helsa. Ja, den er ofte mykje viktigare enn kva medisin kan gjere, så då spør eg kvifor er det ingen som slår ring rundt «hunden» i den her Koronatid..!!!??
Herlige, gode og minnerike opplevingar på ei NKK utstilling 🖤
Kven hadde trudd at «lille oss» skulle bli «Best in show» oppdrettar i ein slik stor, flott og hard konkurranse..!? 
Når denne krisa er over vil eg håpe at vi kan skape nye gode augeblikk og herlig minne.
Men, først av alt håpa eg at vi fortsatt har Norsk Kennel Klub som vår nr. 1 organisasjon i Noreg ✔️

Det har vore snakka mykje om dugnad og at det ordet kanskje blir litt misbrukt...
Men, vi kan ikkje sei anna enn at HundeNoreg som er bygd på dugnad, bruka no ein enorm dugnadsinnsats på å redde sin eigen dugnad!!
Ein slik samfunnsressurs som hunden og det organiserte hundemiljøet står for er det ufattelig trist at det enda ikkje har blir sett på av regjeringa...ny opplysing no i kveld er at regjeringa jobba med denne saka!! 

Så no har eg fortsatt tru på at Regjeringa ser samfunnsnytta hunden har, og viktigheita med å ha ein organisasjon som NKK i Noreg!!!
Spesielt etter at Abid Raja svarte meg i ein kommentar på Venstre sine Facebook-side om at regjeringa jobba også med denne saka!! 🙏🏼

Om NKK treng rundt 10 mill for i første omgang å kome seg gjennom denne krisa så er det knappe kr. 140,- frå kvar medlem (om eg ikkje tek feil). Det er fleire som ikkje ser at vi kan gjere den store forskjellen, men eg trur at nesten alle medlemmar kan sette av dette beløpet for å kunne redde dugnaden vi har hatt gjennom godt over 100 år!!

Når regjeringa er så sein med å handle ovanfor slike liknande organisasjonar så må vi som er avhengig av eit sterkt NKK handle. Så difor set eg i dag av ei god flaske vin i kontanta som mitt bidrag til Norsk Kennel Klub.
For eg ønska at NKK fortsatt skal vere her neste gang eg skal registrere valpa, når eg skal delta på utstillingar og/eller prøver.
Korleis kan vi få reise ut i verda med våre hundar om vi ikkje kan få registrere dei i NKK??

Kanskje kjem regjeringa med ein krisepakke innan tida blir for kritisk, eller kanskje ikkje...
Kanskje kjem dei med ein god pakke, men er det nok(?)...om så er det greit om vi alle er klare til å handle på vegne av alle medlemmar som er i dag og dei for framtida. 
Det viktige er at vi alle står saman og hjelpe der vi kan!! 

Det blir bra ein dag, og då håpa eg NKK står støtt 🖤
Klem -Anja-
I og med dette innlegget vart påbegynt for nokre dagar sidan tok eg med ting som muleg ikkje er heilt relevant i og med regjeringa no jobbar med denne saka 🖤🖤🖤

Eg melde meg inn i Venstre for at det var det partiet hjertesakene mine i kommuna låg nærast...eg såg ikkje til den sentrale politikken i valet mitt. Men når vi no har Venstre i regjering og når dei på så lang tid ikkje kan imøtekome NKK og HundeNoreg på nokon måte må eg sjølvsagt sjå at ei av mine sentrale hjartesake ikkje er forenleg med det partiet eg skal tilhøyre lokalt.
For som medlem i Venstre si Facebook-gruppe har eg tatt opp denne krisa eit par ganga, men eg kunne ikkje la vere å prøve ein gang til å ta diskusjonen inn der og med det delte eg denne lenka sist torsdag 23.04.2020 og skreiv:
Prøva ein gong til å få Venstre og ikkje minst Abid Raja til å sjå denne saka..!! 
Då eg posta eit innlegg for nokre veke sidan var det ingen som bemerka seg det. Rekna med at her inne er det ingen som har hund i familien? Ingen som ser nytta av ein politihund, narkohund, ruinsøkshund, redningshund, ettersøkshunder, blindehund, hjelpehund, besøkshund...? Eg kunne fortsatt, men må berre ta med ein til - Coronasøkshund?? Ja for det jobbast med å få hundar til å oppdage viruset. 
Hundar kan brukast til det meste og er fantastisk med tanke på psykisk- og fysisk helse!!
NO treng HundeNoreg den hjelpa dei kan få og eg håpa at mangfaldet i Venstre ser dette.

Av dette vart det sjølvsagt diskusjon (heldigvis!), og når eg brenn for noko så kjem nok det meste av hjarte utanpå og fingrane flyte over tastaturet........å ja, det blir litt sakleg men ispedd ein stor del kjensla!!
Eg kan ikkje ta med alt eg skreiv og sjølvsagt ikkje det andre skreiv på denne sida, men eg kan ta nokre utdrag: 

- Dessverre er det folk i diverse miljø som ikkje alltid er einig i det som skjer innad i ein organisasjon.
Men, vi er faktisk avhengig av eit sterkt NKK som ligge under FCI og eit stort og breit samarbeid med ein stor kennel union.  
- Sjølv om eg sjølv kan stille spørsmål til noko så håpa eg inderleg vi fortsatt har eit sterkt NKK når vi er «på potane igjen»...!! 
- Korleis skal vi klare å ha eit samarbeid mellom landa utan NKK!!?
Trist er det, ufattelig trist er det om regjeringa ikkje snart kjem med ein krisepakke til organisasjonar som verkelege treng det.
Noreg har anna aktivitet enn ballsport, sang og teater...
Så håpe Venstre kan vise at dei er bygd på anna enn luftballa............... ;)
- Vi kan jo prøve å finne ein organisasjon, ei gruppe, ei forening der alle er lik, tenke likt og ønska likt...det trur eg neppe fins. 
- NKK er så veldig viktig for oss alle, og eg kan sei at eg ikkje er einig i alt, men kor kjedelig hadde kvardagen vore om vi alle var det...(?)

I dag delte eg enda eit nytt innlegge... 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kullet er godkjent...

...kom tikkande inn på e-post ikkje lenge etter vi var komen heim etter tur til veterinæren. Etter helsetest, vaksinasjon og ID-merking vart...