torsdag 4. februar 2021

Vi gler oss..!

...Vi går mot ein ny vår og eg tenke, håpe og trur det skal bli ei veldig fin tid 🤍

Vi har vore og er i ei spesiell tid på fleire måtar, og då er det viktig å ta med seg alt det fine og positive vi møte på ein kanskje litt kronglete veg.

Akkurat no gler eg meg veldig og berre håpa at alt går bra framover slik at vi rundt 5. mars venta eit fint kull valpa som eg er veldig spent på å få sjå kva kan bli.

På ultralyd klarte vi å sjå 7 foster...vi klare ikkje å sjå dei som ligge heilt framme så vi kan sikkert rekne med litt fleire, og med det venta vi eit stort kull denne gong...

Keesha er for meg ei veldig god tispe, og ho har også vist seg å vere ein veldig bra avlshund...Eg har stått mellom to hundar til ho og eg var veldig usikker på kva eg skulle gå for, men hjartet mitt fikk siste ordet denne gong. For Ivar som er frå kullet etter NUCH NVCH Kvasneset’s Braveheart «Bajas» og Almanza Anything You Say «Esther» født i juli 2012 på Kennel Brynje som eg har fulgt sia dei var født!! Eg har hatt både han og kullbroren i tankane lenge og no var det på tide å gjere noko med det før det  blir for seint og sjansen går ifrå meg. Så difor falt valet på den og ikkje ein anna spesiell og god hund. Det å få Bajas inn på Keesha er for meg veldig spennande samstundes som eg har hatt Esther som bestemor ein gong før til P-kullet. Med det her er det linjer eg kjenne veldig bra og eg håpe dei vil utfylle kvarandre veldig godt...

Stamtavla til det komande kullet...

Keesha juni 2020 i Trondheim etter at ho vart beste tispe med sitt andre Cert og BIM på NRK avd Trondheim for dommar Arne Foss...
Mor: Kvasneset’s In Case of Christmas har nok fleire høyrt om før og har gitt oss O-kullet og R-kullet... 

Far: Brynje Corona Borealis - skulle ikkje vere muleg, men «Ivar» heite Corona på stamtavla frå 2012. Corona Borealis betyr «Den nordlige krone» og er eit stjernebilde som kan sjåast om kvelden på nordausthimmelen. Tenke no at det kan bli artig å forhåpentlegvis finne namn på V-kullet ✨

Det er sjølvsagt ikkje berre eg som gler meg til nye valpa, men borna telle også ned sjølv om vi for tida har ein kreativ Neliavalp i huset 🤎 Ser verkeleg fram til å få gå i vårhagen med mange herlige små rundt beina 

Håpe vi kan få glede fleire med nye gode og herlige små sjarmtroll om ikkje så veldig lenge...Men før den tid, NYT vinteren 

Klem -Anja-

søndag 31. januar 2021

Mission not completed

...men sjølv om det vart eit litt vanskeleg oppdrag torsdag kan ein ikkje furte av den grunn. Men, det er jaggu ikkje ofte eg gir meg så lett, og det er ikkje alltid tid avgjer lengda på det ein prøva på. For etter ca. 35 minutt i stiv kuling (eller ka pokker det var som for over fjellet) der eg prøvde å få fyr på faklane måtte eg berre sei til meg sjølv at det her får du berre ikkje til!! 

Eit flott bilete som vise alle båla og faklane langs Veibuststranda til Kvasnesodden. Lyset på Leirvågfjellet er ei helsing frå meg...

Eg prøvde å lage godt skjul frå vinden, men det var jaggu ikkje enkelt der den kom frå alle kantar. I det eg trudde faklane fikk god fyr så skulle det berre eit litt friskare vindpust til før det vart mørkt igjen. Ideen om å tenne på faklane under Jervenduken vakje så dum og det varma godt, ja neste litt for godt så det vart ganske kort før eg fann ut at det kanskje ikkje var det luraste eg har gjort...På med hovudlykta, godt planta på stolsekken min under fjellduken var det heilt klart greit med ein varm og god solbærtoddy med eit hint av svovel! For oppi toppa låg nokre av den enorme mengdene med brukte fyrstikker. 

Så vart det ikkje eit stort brennande hjarte frå fjellet, men hjarte mitt har brent lenge for ein sunn og frisk fjord og det vil det fortsette med..!! 

Torsdag var det tid for at folk skulle trekke ned til fjorden for ei stille og fin lysmarkering mot reinseanlegget som dei planlegg i området. Det vil ikkje berre gå utover naturen og fjorden vår, det er samstundes mange folk som blir råka av dette. Folk møtte opp med eit brennande engasjement langs fjorden på begge sider av Vegsundet, og eg er så heldig å fått låne bilde som er teken frå begge sider av Øyvind Kåre Sunde, tusen takk!

Håpe alle opna augene sine og ser galskapen ved å få eit slikt anlegg inne ved ein fjord. Dette skulle heilt klart ha kome så langt ut mot ope have som mogeleg...

-Anja-

tirsdag 19. januar 2021

Mange små tankar...

...og idear om temaet har eg hatt i lang tid, ein del har kome ut og ein del blir på ein måte liggjande, men til slutt blir dei til tosidig kommunikasjon med meg sjølv og dei firbeinte på vår daglege tur langs, ved og over fjorden...Tidleg, seint stort sett kvar dag gjennom heile året og sjølvsagt i alt slags vèr går turen opp til det lille flotte fjellet med den fantastiske utsikta.


Etter ein del tidligare innlegg så skulle ein kanskje tru at eg ikkje hadde så mykje meir å sei, men det har eg sjølvsagt og muleg noko av det har eg sagt tidligare, men ein god ting (for meg) kan ikkje seiast for ofte. MEN, det er mange som sei mykje og ein del meina eg ikkje er heilt rett, og usannheiter har ein lei tendens til å bli forvridd til sanning når ein høyrer det ofte nok...

Det som uroa meg mest i denne saka om reinseanlegget er at vi snakka om at vi skal reinse minimum 70% - vi reinsa vel eigentleg ingen ting for det er snakk om å ta ut det faste stoffet altså slammet. Men, når vi pumpa avfallet lange strekningar for å få det til anlegget og uti fjorden blir det meir og meir finmalt etterkvart som det blir spylt gjennom røra, og det igjen føre til at vi får plukka ut mindre av alt det faste avfallet og dermed går meir av det i fjorden saman med vatnet. Ja, vatnet er også vaskevatn, virus, kjemikaliar, antibiotika, bakteriar, urin og bæsj med alt det består av...Ein slags reinseprosess med luft og plastikkuler vil sikkert (det her veit eg for lite om) plukke med seg nokre bakteriar, men skal ein bryte ned alt av ulumskheiter i vatnet må det kjemikalia til.


Langs Storfjorden bur og oppheld det seg mange folk...
Strandsona blir nytta heile året til mykje forskjelleg aktivitet av både barn og vaksne. Her ser de bilete av ei enkel skuleoppgåve for sonen min under nedsteninga våren 2020...
Eg undrast korleis vi kan nytte oss av fjorden og ikkje minst nyte den i framtida..!?


Eg meine at vi burde få eit anlegg og utslepp vekk frå fjordane, og dermed bruke tid på å finne ein stad nærare havet. Mellombels kan vi 
godt nytte oss av løysinga som har blitt brukt på Sunde fleire stadar rundt om i kommunene i ei periode før vi finne ei god nok løysing for alle innbyggjerane. 


Bilete til venstre er teken frå veranden min og er rett ved der ein stor septiktank ligg og som samla opp mykje av slammet frå innbyggjerane her i bygda. Fleire slike løysingar plassert rundt om i kommuna vil hjelpe på medan vi finn eigna stad til eit nytt, stort og flott anlegg. 
Til høgre er det tøming av tanken, og ja det er ein del luktproblematikk innimellom og spesielt når det tømast!! Heldigvis var teknisk i kommuna grei å snakke med slik at når dei no tøme tanken kjem det to bilar slik at jobben går raskare. 

I den tid vi ikkje reinsa (tok ut det faste) her på Sunde så kunne vi sjå syndene våre på fjordbotnen ja og ein del kunne også sjåast på vassoverflata. Problemet med avfallet vil ikkje forsvinne frå fjorden berre fordi vi ikkje ser det, for alt av antibiotikarestar, bakteriar, virus etc vil berre spre seg inne i dei flotte fjordane våre så lenge vi ikkje nyttar kjemikaliar for å ta knekken på dette før vi slepp det ut. 

Når vi pumpar olje og gass i store røyr langs havbotnen har eg store problem med å skjønne kvifor vi ikkje kan legge eit slikt stort anlegge på Hessa eller yst i Langevåg der det ikkje ligg rett ved bustad, samstundes kan ein pumpe vatnet rett ut i havet...med det vil ikkje dei trange og flotte fjordane våre ta så stor skade. Når vi no skal utbetre avløpa våre så burde vi tenke på å få reinare fjorda på alle kantar!!
Vi skal huske at vi etterkvart 
skal overlevere naturen til dei som kjem etter oss i minst like god stand som vi overtok den og då er ikkje dette måten å gjere det på. 

Vi kan ikkje berre velje ein ny fjord å dumpe avfallet vårt i fordi ein eller to andre er så dårlege...klart Storfjorden er ein betre resipient i dag, men korleis blir den etter 10 år som avfallsdeponi?? 
Vi skal legge ned forbod for turistskip grunna utslepp i fjordane, ja då må vi vel også tenke på dagleg slitasje, eller.!?


"Gler meg" til utsmykkinga av ein luktande installasjon midt i mitt daglege rekreasjonsområde...!! 
Om den pipa ikkje kjem på toppen (Burde blitt det nye flymerket) så vil vi veffal gå i ei skikkeleg drittlukt!!

Ein telttur her vil nok vere ganske så lite sjarmerande med ei pipe som skal leggje eit teppe med dritlukt som truleg vil leggje seg som eit slør over dette flotte fjellet!!
Ein kald desembermorgon blir nok lite magisk om der kjem ei slags pipe med dritlukt i nærleiken..!!

 
Eg undrast korleis folk i prosessen med reinseanlegget på Kvasnes kan sei at eit utslepp ikkje vil gjere skade på fjorden, men at den kanskje blir betre med så stort utslepp!!?
Korlies kan dei sei det når Borgundfjorden er så dårleg med eit så "lite" utslepp. 

Det er også fagmenn i denne prosessen som seier at Storfjorden ikkje er ein terskelfjord...då vil eg berre vise til kva som står i "Store Norske Leksikon":

Terskelfjord, fjord med grunn terskel ved innløpet og dyp indre del. Er dannet i løpet av istiden ved iserosjon, som for en stor del foregikk under havnivået. I Norge er mange av fjordene (for eksempel. Sognefjorden) terskelfjorder.

Eg vil då også ta med Sognefjorden er en fjord i SognVestland fylke. Den er Norges lengste og verdens nest lengste fjord; 205 kilometer lang inklusive Sognesjøen målt fra Ytre Sula til Skjolden ved botnen av Lustrafjorden. Sognefjorden er også verdens lengste åpne fjord. Den er 1303 meter dyp utenfor Vadheimsfjorden og med det Norges dypeste fjord. Det er høy terskel ved munningen, der fjorden er 100–200 meter dyp.

Storfjorden er en fjord på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den danner den sentrale delen i et sterkt forgrenet fjordsystem. Storfjorden målt fra Flisnes til Geiranger er 86 km. Målt fra Geiranger til Breisundet er den 110 km, og inkludert også Breisundet 115 km lang.
Største dyp i Storfjorden, som er 672 meter, er målt nord for Stranda.

Terskeldjupna ved Godøya er på ca. 250 meter og med det vil eg vel sei etter mi oppfatning av ein terskel at det her kan definerast som ein terskelfjord...

Her står vi på Sulabakkhornet og bak her ser de ut til Norskehavet som blir forbi terskelen inn til Storfjorden...

Vi bur i noko som likna eit måleri frå ein draum, ein stad mange berre drøyme om å få kome å sjå og få lov til å oppleve...
Å dette, dette vil "vi" faktisk øydeleggje!!
Dette bilete vise litt av den fantastisk utsikta som er frå Leirvågfjellet, det fjellet som det skal kome ei pipe med dritlukt opp av og øydeleggje dette flotte området!!


Frå Leirvågfjellet og Skiheisa i Spejlkavik ser vi ut på dei fjordane som er omtala som dårlegare resipient enn Storfjorden, ja dei er nok nesten øydelagt etter mange år som deponi for kloakk...
Det er heilt klart at vi no må prøve å rette opp skaden, men vi kan ikkje gjere det med å angripe ein ny fjord for så om x-antall år måtte prøve å redde stumpane til ein av verdas vakraste fjordar.
Vi kan ikkje gå rundt å tru at det ikkje vil påvirke fjorden...trua får vi ta med oss til dei romma det passa betre! 
Eg kan ikkje sjå for meg vakrare stad...ikkje berre er det vakkert, men så lett tilgjengeleg for så veldig mange...

Desse bileta er teken på toppen av Leirvågfjellet og vise området som det store utsleppet skal ut i, og det området på fjellet det vil bli vanskeleg å nytte grunna lukt...

Vakkert mot Vartdals- og Sulafjorden som også er ein del av Storfjorden som vil bli råka av dette utslippet...
Frå Kviteberga ser ein mot munninga til Hjørundfjorden "verdas vakraste fjord" som ligg midt i utsleppsområdet...!!


Den lille vakre staden Sunde som tidligare har vore ein stad det var ønska å leggje eit midre anlegg til. Eg vil då berre minne om at den saka må opp igjen grunna feil behandling og ikkje minst mengde med underskrifter som ligge på kommunehuset (eg har sjølvsagt tatt kopi!). 
Der må alt eventuelt opp igjen, og eg kan sei at det er heilt uaktuelt å få det til den staden sjølv i mindre skala for det er fortsatt same fjor som blir råka.


Sula og Ålesund har ei fantastisk beliggenheit og det er flott at ein kan sjå mot kvarandre og finne gode løysingar for eit samarbeid, men då må pri 1 vere at løysinga er god. 
Vi er så heldig at vi har tilgang til ope hav så difor bør de alle bruke sunn fornuft, tenke bærekraft og ikkje minst tenk på dei som er her i dag og dei som kjem etter oss og få dette ut av fjordane og vekk ifrå folket...

Det er fortsatt ikkje for seint å høyre på folket og snu i denne saka, men gjer det gjerne før de bruka enda meir pengar!!
-Anja-

Lenger oppe la eg ved ei lenke til eit tidligare innlegg, her leggje eg ved enda fleire for dei som kanskje er interessert ;) 


tirsdag 24. november 2020

U for unormalt aleine...

 ...eller berre Unlimited Love fordi det ligge så mykje godt i disse firbeinte og ei ufatteleg stor glede i å få lov å planlegge nye kombinasjonar, få følge ei tispe gjennom drektigheita, men ikkje minst spenninga rundt ein fødsel og det å få lov til å forme, prege og utvikle nye herlige familiemedlem som forhåpentlegvis får vekse opp til å bli herlige, sunne, sterke, fine og gode hundar som får lange og lykkelege liv. Disse herlige firbeinte har ein eigenskap i å kome under huda på meg og krype godt inn i hjartet så kanskje Under Your Skin kunne passe til eit namn på U...

Eg har aldri lagt skjul på at draumar er viktig å ha og den kombinasjonen vi har glede av å ha gjort er meir som ein Unique Dream...Fleire namn har eg i tankane, men denne gongen vart namn ganske så overflødig då vi i dag på termin og akkurat ein månad før jul fikk U-kullet vårt etter Eirik og Saga...Resultatet vart ei nydeleg brun tispe (og med det veit eg no at Saga fikk det brunet genet frå sin far) som vil på litt uvanleg vis vere aleine. 

Men, eg har hatt små kull før så heilt ukjend er det ikkje. Farmor til Saga var også einebarn, ei svart nydeleg tispe født 8. mai 2007.


Kryssa fingre for at alt går fint med ho framover og vi skal verkeleg kose oss med ho.

Veldig leit at det ikkje vart valp på alle dåkke som har satt dåkke på liste. Men, det blir snart ein ny vår og for dåkke som fortsatt ønska å kjøpe valp frå meg så skal eg prøve å få det til i løpet av våren 2021.


I mellomtida skal eg prøve å dele film og bilde av frøkna vi har no slik dåkke ser kva som eventuelt kan vente dåkke...Meldingar vil gå ut til alle saman i morgon...

Klem -Anja-

fredag 20. november 2020

Eg tør å kaste «første» ballen...

...og det er fullt mogeleg den er ganske så kald, og eg ana heller ikkje om nokon tør å ta den imot..! 

Eg er så einig i at vi skal skjerme idretten for barn og unge når vi står midt i ein pandemi det ikkje er mogeleg å sei når tid vi kjem utav. Men, det viktige no når smittetrykket er større må vel vere å få lov å ha litt aktivitet framføre ingenting.?


Eg ber ikkje om at vi skal halde borna våre inne og vekk ifrå aktivitet, men det stride mot all fornuft at vi skal spele med 10-12 andre spelara medan vi i utgangspunktet kun får ha 5 nærkontakter! 

Vi skal ha minst mogeleg kontakt med andre gjennom vekene framover, men borna våre skal likevel kanskje ha oppi 50-70 nærkontakter (6 forskjellege kampar) i løpet av vekene før jul!! 


Eller, kanskje eg har tatt heilt feil, men meina at ei nærkontakt er og rekne på denne måten:

Har ein hatt fysisk kontakt, eller vore nærare enn to meter i meir enn 15 minutt så reknast det som ein nærkontakt...

Så, då er det kanskje ikkje så vanskeleg å tenke seg til at om ein på handballbana er smitta utan symptom (vi høyre fleire borna og andre går med smitte utan symptom) vil alle spelerane på begge lag vere nærkontakter og deira familiar (muleg med nærkontakter). Det vil sei at det faktisk er ganske mange som blir berørt om ein frå ei anna bygd/by dreg med seg smitte på kamp. 

Sjølv om vi alle følgje smittevernreglane så er det slik at handball er innandørs og alle saman tek i same ball, borna tek seg til ansiktet og slik vil smitten få spreie seg.


For eigen del står «mitt lag» oppført med kamp 13. desember mot Molde der det no pågår store utbrot og då stille eg spørsmålsteikn om det her verkeleg er nødvending??

Er det nødvendig å oppretthalde all aktivitet fram mot julehøgtida, for er det ikkje greit om borna våre får vere aktive lokalt og slippe auka fare for smitte akkurat no når trykket er og kan vere stort..!? 

Eg ville sat stor pris på om vi fikk feire jul saman med dei næraste utan at to av oss kanskje må i karantene.


På min tur i fjellet i dag tidleg kom eg til å tenke på at det i periodar med mykje og djup snø kan det hende at hundane får bandtvang, og det for at dei ikkje skal vere til fare for rådyr etc. Det vise at det er naturelg at vi ser an forhalda, og når noko kan utgjer fare så stramma vi inn på reglane...

Eg sei ikkje at vi ikkje har stramma inn for det har blitt gjort, men sjølv kor flink vi er til å halde smittevernreglane utanfor bana så veit vi alle at det ikkje er mogeleg å spele handball utan fysisk kontakt. 


Vi skal sjølve vurdere om arrangement er nødvendig...så, har vi nødt til å spele kamp slik det er akkurat no?

Vi skal også vurdere om reisene er nødvendig...då, tenke eg om det er nødvendig å reise til dei stadane smitta er større?


Eg ønska sjølvsagt at alt skal gå så normalt som mogeleg, men då må vi kanskje stramme inn nokre stadar. Det å fryse kampane i nokre få veker til etter nyttår vil ikkje få store konsekvensar for borna for det er mogeleg å trene nokre få veker utan kampaktivitet...


Mitt innspel før sonemøte i handballen:

«Med tanke på møtet så må eg berre få meddele nokre tankar eg sjølv har...

Eg og heilt sikkert veldig mange andre vil nok at barne- og ungdomsaktivitetar skal foregå som «normalt» slik at dei ikkje blir råka meir enn høgst nødvendig.
Men, og det er eit stort men i den tida vi no er i og eg har tenkt ein del på det med kampar der vi møte folk frå forskjellege stadar...no når vi dei siste vekene har hatt oppblomstring, og vi er få veker frå jul så hadde det kanskje vore lurt å fryse kampaktiviteten slik at flest mogeleg av oss får feire jul saman med dei næraste..!?
Ikkje minst om vi alle tek ekstra omsyn i den tida vi er i så vil vi kanskje unngå kraftig nedstenging igjen slik at vi alle kan samlast og trene som vanleg framover og utover vinteren.

Ei nedetenging vil kanskje føre til at det tek lengre tid før vi kjem igang med trening igjen og enda lengre tid til kampaktivitet.
Det er sjølvsagt ikkje med lett hjarte eg kjem med forslag om å fryse kampane før jul, men det er kun med ønske om å kunne få behalde alle i trening og sosialt felleskap framover...

Jula er viktig for så mange av oss, og om vi tek små grep no kan den kanskje få lov å vere eit stort høgdepunkt for det elles så spesielle året 2020»

Mest av alt kunne ein tenke tanken om å grave seg ned i snøven til denne hersens pandemien er over...våkne til ein ny varm vår der vi kan få gå tilbake til ein litt meir normal kvardag, men enn så lenge så har vi mange rundt som vi må nødt til å tenke litt ekstra på...


Så når vi no faktisk står få veker frå jul midt i ein pandemi så skulle det ikkje vere så veldig vanskeleg å sei at vi no kan kaste ball, trene og få vere fysisk aktive saman med dei vi omgås til vanleg. Vi treng rett og slett ikkje kontakt på tvers av heile fylket!! 


Eg har no igjen klart å kaste ein kald ball, men eg vil presisere at det ikkje er mot nokon for eg digga å få vere med borna på kamp...men, no kasta eg ein kald ball for alle dei som ikkje er rusta for å få dette viruset og om fleire vil ta imot så blir ballen varmare og vi kan saman verne om dei som treng det.

Trur dei aller fleste av oss vil ha ei fin jul saman med dei vi er glade i, og då må vi kunne ta litt kjipe avgjersle slik at det er mogeleg for dei aller fleste!!


Eg meina for all del ikkje å vere ein skikkeleg festbrems, men akkurat no synest eg det er nok med eit glas vin til maten så kan vi ta noko sterkare når det passa betre... ;)


Pandemien er her og den tek ikkje omsyn til nokon, men det kan VI - du og eg gjere...
Jula kjem og om alle tek ekstra omsyn framover så kan vi få smitta ned slik at flest mogeleg vil få ei fin jul trass ei rar tid 
 

Klem -Anja-

torsdag 29. oktober 2020

20 år og nokre generasjonar seinare...


...Det er utrulig kor mykje som kan fyllast inn i 20 år med normal galskap..! Ja, sjølvsagt også sett litt til sida, fram, tilbake, opp og ned så då er det litt meir enn det som er normalt også ;)

Men, i dag er det 20 år sidan det første kullet eg planla kom til verda - 1 hannhund og 6 tisper der eg huska fødselen nesten som den skulle ha vore i går. I 3-4 år hadde eg studert genetikk og avl så det var knytt store forventningar og spenning til det første fødselen som eg stod ovanfor, og ikkje minst få lov å følge valpane framover i 8 veker og på den tida finne gode heimar til dei alle. 

I ein alder av 20 år leverte eg min første valp i Bergen, med flyskrekk sat eg meg på flyet og på fanget hadde eg lille skjønne Fanta - ja då kunne dei rope Faaaaa(e)nta og på papiret var namnet sjølvsagt Kvasneset`s Anja Fanta. Kvar og ein valp har si historie, nokre har eg fulgt tett, andre litt mindre og nokre har kjøpt sin valp og leve livet saman med den utan anna kontakt enn når dei eventuelt treng råd og veiledning. 

Dei fleste hundane eg leverar leve som vanlege familiemedlem og er med på turar, nokre blir trent til diverse søk og andre er på utstilling og aktiviserast på fleire vis. Dei aller fleste er sunne, friske og sterke hundar, men som alle sider ved livet kan hundar bli råka av sjukdom og skade...det er veldig leit, men eg vil sjølvsagt prøve å veilede og innhente all den kunnskap eg kan få av det som skulle oppstå. 
Flat coated retrieveren er heldigvis ein sunn rase som fylle familiar i inn- og utland med særs stor glede!! 

Eg har vore så heldig å få kome i kontakt med så mange flotte folk gjennom over 25 år med denne fantastiske rasen. Det er valpekjøpera, supre hannhundeigarar og ikkje minst flatfolk rundt om i heile verda!! Eg håpa at eg skal få jobbe vidare med linjene mine både den tispelinja de ser i fem generasjonar, men ikkje minst har Nora gitt meg fleire avkom eg kan nytte i avl, og ikkje minst linja etter B-kullet som var født i 2002...

Det var vanskeleg å plukke ut nokre bilde og ord som skal beskrive reisa og arbeidet som er lagt ned, men kanskje burde eg skrive ned litt frå kvart kull(?)...

 

Gøy er det at Saga - Kvasneset`s Love Don`t Bother Me som blir den første tispa eg går vidare med der eg har linjeavla stamtispa mi!! Ho er dotter av Kvasneset`s Himmelens Diamant og Lavender Sky Black Brianta, Sky som eg tok igjen som parringsvalp trå Tsjekkia er datter av Kvasneset`s Braveheart "Bajas" som sikkert fleire har fått med seg var ein heilt spesiell hund for meg  Valpa forventast rundt 24.11.2020...

Her i huset kan absolutt det aller meste hende... ;)

Klem -Anja-


torsdag 1. oktober 2020

Valpa hausten 2020..(?)!

Eg ser no veldig fram til nesten kombinasjon vi har planlagt då eg har vore så heldig å få lov å bruke frossen sæd etter Flat Garden`s Eirik XVIII. Å få lov å bruke han på Saga - Kvasneset`s Love Don`t Bother Me er for meg spennade...Det skal bli kjekt å forhåpentlegvis gå vidare med Saga då det er her begge linjene mine møte kvarandre og er linjeavel på Kira som var mi første tispe. 

Saga vart inseminert 22. september og vil vente eventuelle valpa rundt 24. november. 
Om eit par veke vil kanskje dei første teikna på drektigheit begynne å synes, ja om ho er drektig...I og med Saga ikkje bur her heime til dagleg vil eg og eg er usikker truleg ta UL rundt 4 veker etter inseminering. Saga budde her til ho var 2 år så ho går heldigvis uproblematisk, fint og trygt inn i huset saman med resten av flokken når ho kjem hit.  

Her er dei sunne og vakre foreldra med stamtavla...

 
Fleire har spurt om det kjem brune valpa, men det veit eg først når det eventuelt kjem valpa for eg har ikkje gentesta ho. Faren er brun så det vil sei at alle valpane vil bære brunt, faren til Saga gir også brunt så mulegheiten er der. 

Elles kan du sjå oversikt over valpa vi har hatt på heimesida vår Kvasneset.com 
Vi har også ei side på Facebook Kennel Kvasneset og ei ei gruppe for valpekjøpera. Ein god del bilde er der på vår Instagramkonto Kvasneset , og om du i tillegg #teamkvasneset vil du sjå mange hundar frå oss.

Vi håpa alltid å få fram gode sunne og fine familiehundar, med eit god og rasetypisk lynne. 
Ta kontakt med meg om du vil høyre meir på anja@kvasneset.com eller tekst/ring meg på 900 18 619 :)

Kjem med flerie oppdateringar etterkvart som eg veit meir...
Nyt hausetn og ha ein fin dag..!
Klem -Anja-

Vi gler oss..!

...Vi går mot ein ny vår og eg tenke, håpe og trur det skal bli ei veldig fin tid 🤍 Vi har vore og er i ei spesiell tid på fleire måtar, og...